Studentenonderzoek Avans: Hoe maken we van Breda Senior een succes?

15 december, 2022

Van september 2021 tot januari 2022 zijn vier 4de jaars studenten vanuit de minor “Veranderen is mensenwerk” aan de slag gegaan met een aantal opdrachten voor Breda Senior. In eerste instantie hebben ze geholpen met het opzetten van het eerste Breda Senior congres en verzorgden zij daarin het interactieve deel om de agenda vorm te geven en input vanuit de aanwezigen te verzamelen om vervolgens advies uit te kunnen brengen over hoe Breda Senior in Breda meer bekendheid en zichtbaarheid krijgt. Zodat dit beleid daadwerkelijk een platform wordt waar senioren van nu en in de toekomst bij aangesloten blijven.

Na een succesvol congres zijn de studenten verder gegaan met de agenda voor Breda Senior de komende jaren. Hoe zien senioren de toekomst en wat is hun intrinsieke behoefte? En hoe krijgen we het onderwerp vergrijzing in Breda op de kaart gezet bij de verschillende partijen?

Op basis van de resultaten uit alle workshops, hun eigen visie en alle meetings met Ad Brekoo en Juan Seleky, zijn ze tot de volgende adviezen gekomen.

1. Bereikbaarheid en bekendheid
Breda Senior moet een verzamelplaats worden waar senioren voor allerlei zaken terecht kunnen. Het moet een verbindende factor worden tussen bestaande initiatieven om die juist krachtiger te maken. Hier kan Breda Senior echt een hele mooie en belangrijke bijdrage aan leveren.

2. Vervolgonderzoeken
Het is van belang om verder en diepgaander onderzoek te verrichten naar de behoefte van de Bredase Senioren. Hierbij is het noodzakelijk om echt alle senioren te bereiken dus ook senioren in armere wijken, die slecht ter been zijn of juist eenzaam. Bij deze vervolgonderzoeken staan diversiteit en inclusie centraal.

3. Samenwerken met studenten
Het is belangrijk om studenten en jonge professionals bij Breda Senior te betrekken. Immers geven de senioren zelf ook aan dat zij graag een samenwerking zien met jongeren.

4. Behoud aandacht
Zorg dat Breda Senior onder aandacht komt en blijft. Dit bereik je door succes te vieren en dit aan de buitenwereld te laten zien. “Kijk eens wat wij bereikt hebben”. Wacht niet te lang met bepaalde acties want dan zijn mensen het alweer vergeten.