Studentenonderzoek Avans: Hoe trekken we meer senioren in de Haagse Beemden naar voor hen bedoelde activiteiten?

15 december, 2022

Van januari 2022 tot juni 2022 zijn vier 2de jaars Avans communicatiestudenten een antwoord gaan zoeken op de vraag ‘Waarom nemen niet alle senioren in de wijken Gageldonk en Kievitsloop, deel aan de activiteiten die georganiseerd worden? En is er een verband met eenzaamheid?’

Na een uitgebreide wijkscan en zeer veel gesprekken en bijwonen van verschillende bijeenkomsten, hebben de studenten een advies opgesteld, waaruit blijkt wat er volgens de senioren uit de Haagse Beemden nodig is om meer betrokkenheid te krijgen vanuit de wijk.

Tijdens de gesprekken in het buurthuis, vertelden veel mensen dat ze het wijkkrantje missen. Vroeger was er de Haagse Beemden Krant, maar door corona is deze verdwenen. Hier stonden alle activiteiten in en zo wisten mensen wat er wanneer te doen was. Nu is alle informatie grotendeels te vinden op de Facebookpagina’s van de buurthuizen. Veel van de senioren gaven hierbij aan dat ze niet altijd weten hoe ze met het internet om moeten gaan. Hierdoor zijn mensen niet meer op de hoogte van de activiteiten.

Daarnaast kregen de studenten ook te horen dat er activiteiten specifiek voor mannen werden gemist. Veel van de activiteiten zijn knutselen, koken of kaarten maken, dingen die de mannelijke senioren niet echt aanspreken. Iets waar we met Breda Senior in samenwerking met de buurthuizen eens goed in gaan duiken!