Onze missie

Op een positieve manier laten zien dat senioren een krachtig onderdeel van onze samenleving zijn. Dat is de missie van Breda Senior.

Onze visie

Iedere Bredanaar op een gelukkige en positieve manier ouder laten worden. 

Een visie waar we vierkant achter staan. Breda Senior wil iedereen in Breda bewust maken van het feit dat we allemaal ouder worden. Dat klinkt heel logisch, maar als we in 2040 klaar willen zijn voor het hoogtepunt met betrekking tot vergrijzing, moeten we het nu agenderen en beleid op maken.

Onze opdracht is om senioren van nu en iedereen die over 20 jaar deze prachtige titel mag dragen te betrekken in de stappen die we moeten nemen. Agenderen, inspireren en activeren. Met, van en door senioren bewustwording creëren en structurele activiteiten om deze groep mensen een krachtig onderdeel te laten zijn van onze samenleving te borgen.

Breda Senior moet een platform zijn van de hele stad, dat voorziet in de behoeften van deze groep mensen. Waar ze gehoord en gezien worden en initiatieven op basis van vraag en aanbod samenkomen, zodat iedereen op een gelukkige en positieve manier ouder kan worden in Breda.

Dit doen we op een positieve manier. Een manier die onze senioren in hun kracht zet. Laten weten dat ze gehoord worden en nog actief deelnemen aan de maatschappij. Ouderen en jongeren samen, want we kunnen van elkaar leren. Samen is hier een kernwoord in, want ouder worden doe je niet alleen.