Onze speerpunten

Breda Senior heeft een aantal duidelijke speerpunten geformuleerd. Vijf punten die bijdragen aan het succes van dit platform. Een platform dat van ons allemaal is, waar we trots op zijn. Want senior is een eretitel, hier in ons mooi Breda!

Met, van, voor en door senioren.

Breda Senior is een platform van ons allemaal, wat gedragen wordt door de hele stad. Waarin Senioren een actieve rol hebben bij het uitvoeren van het beleid dat hen raakt. Op deze manier kan iedereen op een gelukkige en positieve manier ouder worden in onze stad.

Initiatieven een podium geven.

Mooie voorbeelden van en voor senioren worden hier in het zonnetje gezet. We ondersteunen initiatieven en helpen ze bij de uitrol ervan. Heb jij een idee of al een bestaand initiatief dat bijdraagt aan onze missie? Laat het ons weten en we helpen je graag!

Ruimte voor diversiteit.

Geen senior is hetzelfde. De diversiteit is groot en dat vinden we mooi. Breda Senior is er voor iedereen en wil ook echt iedereen bereiken. Van de fitte tot de kwetsbare en of eenzame ouderen. Van alle nationaliteiten. Daarom onderzoeken we continu hoe we deze grote diverse groep het beste kunnen bereiken.

Jong en oud bij elkaar brengen.

We zetten de jongere generatie in om mee te denken over de toekomst van onze stad. Studenten onderzoeken wat de maatschappelijke gevolgen op verschillende beleidsterreinen van de vergrijzing zijn en welke mogelijke oplossingen er zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, wonen, veiligheid of toegankelijkheid.

De kracht van ouder worden laten zien.

De oudere heeft de toekomst! Over 20 jaar zijn. Er meer ouderen dan jongeren in Breda. Dit biedt kansen én uitdagingen. We zetten daarom hard in op bewustwording binnen onze stad. Op een positieve manier mensen inspireren hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan onze ouder wordende stad.

Wil jij ook bijdragen aan een gelukkige en positieve toekomst voor iedere Bredanaar?

Neem contact met ons op