Proclaimer

Breda Senior is onderdeel van de Gemeente Breda. Daarmee is de gemeente eigenaar van de site bredasenior.nl. Breda Senior verleent u hierbij toegang tot bredasenior.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatieteksten, afbeeldingen en andere materialen.

Breda Senior behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Vragen over deze disclaimer? Stuur een mail naar info@bredasenior.nl.

Inhoud
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Breda Senior spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Breda Senior. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Breda Senior nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Wij zien er op na dat de disclaimer bij wijzingen tevens gewijzigd wordt.

Auteursrechten
Heeft u vragen over afbeeldingen op deze website, neem dan contact op met ons via info@bredasenior.nl.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Breda Senior. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Breda Senior, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Lang leve Breda!